Lock-up

En lock-up periode er et tidsvindu når investorer ikke har lov til å innløse eller selge aksjer i en bestemt investering. Det er to hovedbruksområder for låseperioder, de for hedgefond og de for oppstart / børsnoteringer.