Liquidity provider

Et finansforetak som opptrer som market maker, men som har mindre krav på seg til spread og volum.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email