Limit down

Limit-prisen er den maksimalt tillatte nedgangen i prisen på en aksje eller vare på en enkelt handelsdag. Grensene ble introdusert for å forhindre uvanlig markedsvolatilitet og motvirke panikksalg som har en tendens til å forverre en innledende prisnedgang.