Likviditet

Likviditet refererer til hvor enkelt en eiendel eller sikkerhet kan konverteres til klare kontanter uten å påvirke markedsprisen.