Life Settlements

Portefølje av livspoliser som handles som et finansielt instrument. Livspoliser kan fritt omsettes i USA. Den som kjøper en livspolise i annenhåndsmarkedet påtar seg den videre årlige innbetalingen inntil død. Annenhåndsmarkedet priser slike obligasjoner i forhold til forventet levetid og eventuelt sykdomsbildet. Annenhåndsmarkedet gjør at den som sitter med en slik polise kan velge å selge denne mens de lever og bruke pengene slik man ønsker. Avkastningen fra Life Settlements har vist seg å ha liten samvariasjon med utviklingen i økonomien eller aksjemarkedene.