Leveraged Buyout

En leveraged buyout (LBO) er oppkjøpet av et annet selskap som bruker en betydelig mengde lånte penger for å dekke kostnadene ved anskaffelsen. Selskapets eiendeler blir ofte brukt som sikkerhet for lånene, sammen med eiendelene til det overtakende selskapet. Den mest berømte av disse er trolig RJR Nabisco på 80-tallet.