Lettelsesrally

En lettelse er et pause fra markedspresset som resulterer i en økning i verdipapirpriser. Noen ganger skjer det når forventede negative nyheter ender med å være positive, eller de er mindre alvorlige enn forventet.