Leptokurtik

Utslag som er mer ekstreme enn parametrene for normalfordeling tilsier og som inntreffer på begge sider av distribusjonen