Lender of Last Resort

Lender of last resort er en utlåner som er den aller siste utvei. En institusjon, vanligvis et lands sentralbank, som tilbyr lån til banker eller andre kvalifiserte institusjoner som har økonomiske vanskeligheter eller anses som svært risikofylte eller nær kollaps. I USA fungerer Federal Reserve som utlåner av siste utvei til institusjoner som ikke har andre midler til å låne, og hvis unnlatelse av å få kreditt, vil påvirke økonomien dramatisk.