Lead bank

En ledende bank er en bank som fører tilsyn med ordningen med lånesyndikering. Hovedbanken mottar et tilleggsgebyr for denne tjenesten, som innebærer å rekruttere syndikatmedlemmene og forhandle om finansieringsvilkårene. I Eurobond-markedet opptrer den ledende banken som agentkapasitet for et forsikringssyndikat.