Large cap

Large cap refererer til et selskap med en markedsverdi på mer enn 10 milliarder dollar. Large cap er en forkortet versjon av begrepet “stor markedsverdi” på engelsk. Markedsverdi beregnes ved å multiplisere antall utestående aksjer med aksjekursen per aksje. Et selskaps aksjer er generelt klassifisert som stor cap, mid cap eller small cap.