Lambda

I opsjonshandel er Lamba den greske bokstaven som er tildelt variabel, som forteller forholdet mellom hvor mye gearing et alternativ gir når prisen på alternativet endres. Dette tiltaket blir også referert til som gearingsfaktor, eller i noen land, effektiv giring. Lambda forteller hvilket bruksforhold opsjonen vil gi når prisen på den underliggende eiendelen endres med en prosent.