KYC

Know Your Client eller Know Your Customer er en standard i investeringsbransjen som sørger for at investeringsrådgivere vet detaljert informasjon om kundenes risikotoleranse, investeringskunnskap og økonomiske stilling. KYC beskytter både kunder og investeringsrådgivere. Klienter er beskyttet av at investeringsrådgiveren vet hvilke investeringer som passer best for deres personlige situasjoner. Investeringsrådgivere er beskyttet av å vite hva de kan og ikke kan inkludere i kundens portefølje. KYC-overholdelse involverer vanligvis krav og policyer som risikostyring, policyer for aksept av kunder og overvåking av transaksjoner.