Kvartalsrapport

En kvartalsrapport er et sammendrag eller samling av urevidert regnskap, som balanse, resultatregnskap og kontantstrømsoppgave, utstedt av selskaper hvert kvartal.