Kvantitative lettelser (QE)

Sentralbankers kjøp av statsobligasjoner og/eller andre verdipapirer. Denne økningen av pengemengden har som hensiktr å tilføre økonomien penger i håp om å skape økt økonomisk aktivitet. Store kjøp av statsobligasjoner presser renten lavere og tvinger dermed aktører som er avhengige av en viss årlig avkastning til å øke sin risiko for å oppnå samme avkastning.