Kvantitativ trading

Kvantitativ trading består av handelsstrategier basert på kvantitativ analyse, som er avhengige av matematiske beregninger og tallknusing for å identifisere handelsmuligheter. Pris og volum er to av de vanligste datainngangene som brukes i kvantitativ analyse som hovedinngangene til matematiske modeller.