Kurtosis

Måleenhet som viser avvik mellom halene i en normalfordeling og observerte målinger.