Kryptovaluta

Kryptovaluta er et digitalt aktivum laget for å fungere som et utvekslingmedium (betalingsmiddel). Kryptovaluta benytter seg av kryptografi for å sikre transaksjoner, kontrollere opprettelsen av ytterligere valutaenheter, samt verifisere overføring av aktivum. Kryptovaluta benytter seg av desentralisert kontroll i motsetning til regulære valutaer hvor kontrollen normalt er sentralisert hos en statsbank. Den desentraliserte kontrollen av kryptovalutaene fungerer gjennom distibuert database, som oftest en blokkjede, som funksjonerer som en offentlig database for finansielle transaksjoner. Bitcoin er den mest kjente kryptovalutaen.