Konvertibel obligasjon

Obligasjon som inkluderer en kjøpsopsjon på den underliggende aksjen. Pga verdien som en opsjon utgjør er renten på konvertible obligasjoner lavere enn for obligasjoner uten en slik rettighet.