Kontroller

En kontroller er en person som har ansvar for alle regnskapsrelaterte aktiviteter, inkludert høyt nivå regnskap, ledelsesregnskap og finansaktiviteter, i et selskap. En økonomikontor rapporterer vanligvis til finansdirektør (CFO), selv om disse to stillingene kan kombineres i mindre virksomheter. Plikten til en kontroller inkluderer å bistå med utarbeidelsen av driftsbudsjettene, føre tilsyn med finansiell rapportering og utføre viktige oppgaver knyttet til lønn.