Kontrær

Kontrær betyr motsatt, motstridende, som går en imot. I logikk er to begreper kontrært motsatte hvis de utelukker hverandre, men tillater et tredje alternativ (for eksempel hvit og svart).