Kontrær

Kontrær betyr motsatt, motstridende, som går en imot. I logikk er to begreper kontrært motsatte hvis de utelukker hverandre, men tillater et tredje alternativ (for eksempel hvit og svart).

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email