Kjøpsopsjon

En kjøpsopsjon eller call-opsjon er en opsjon hvor kjøper har rett – men ingen forpliktelse – til å kjøpe et avtalt kvantum av et underliggende aktivum (råvare eller finansielt instrument) innen eller på et bestemt tidspunkt i fremtiden til avtalt pris.