Kjøp, hold, selg

Analytikere bruker disse begrepene for å varsle sine kunder om du bør kjøpe, selge eller holde på en investering.