Kinesiske vegger

Det teoretiske skillet mellom corporate finance/meglerbord og analyse. Ideen er at kunder ikke skal påvirkes av bankens økonomiske interessert knyttet til et selskap. I realiteten er dette noe som kun eksisterer i drømmeland.