Kenguru-obligasjon

En kenguruobligasjon er en type utenlandsk obligasjon utstedt i det australske markedet av ikke-australske selskaper og er denominert i australsk valuta. Obligasjonen er underlagt verdipapirbestemmelsene i Australia. Et kengurubind er også kjent som et “matilda-bånd.”