Katastrofeobligasjoner

“Cat-bonds” er obligasjoner som utstedes av land eller foretak som ønsker finansiell beskyttelse mot definerte naturkatastrofer. Verdensbanken har også utstedt slike. Det mest vanlige er at forsikringsselskaper utsteder slike for å reassurere hele eller deler av sin eksponering. Obligasjonen betaler kjøper en rente på samme måte som en ordinær obligasjon. Ulikheten er at mens vanlige obligasjoner har risiko mot konkurs, har en Cat-bond risiko mot en definert type av naturkatastrofe. Dersom en slik naturkatastrofe inntreffer, vil obligasjonens hovedstol bli benyttet til å erstatte skaden. Attraksjonen med Cat-bonds er at utfallet er uavhengig av økonomiske sykler og hendelser. Cat-bonds kan således ansees som diversifisering i forhold til tradisjonelle finansporteføljer. Prisingen av Cat-bonds gjøres initielt på basis av sannsynligheter for negative utfall, deretter på basis av markedets videre oppfatning av risikoen.