Kapitalmarkeder

Kapitalmarked, markedet for kapitalplasseringer eller lån. Omsetningsgjenstander på kapitalmarkedet er verdipapirer av alle slag. Betegnelsen kapitalmarked brukes ofte bare om omsetningen av mer langsiktige verdipapirer, som ihendehaverobligasjoner, pantobligasjoner, aksjer og liknende som anvendes ved finansiering av produksjonsvirksomhet. Omsetningen av helt kortsiktige fordringer betegnes pengemarked.