Kapital

Kapital er en betegnelse på finansielle eiendeler, for eksempel midler som holdes på innskuddskontoer og / eller midler hentet fra spesielle finansieringskilder. Kapital kan også knyttes til kapitalformue i et selskap som krever betydelige mengder kapital for å finansiere eller utvide. Kapital kan holdes gjennom finansielle eiendeler eller hentes fra gjeld eller egenkapitalfinansiering. Bedrifter vil vanligvis fokusere på tre typer forretningskapital: arbeidskapital, egenkapital og gjeldskapital. Generelt er forretningskapital en sentral del av å drive virksomhet og finansiering av kapitalintensive eiendeler. Kapitalmidler er eiendeler i en virksomhet som finnes på den nåværende eller langsiktige delen av balansen. Kapitalmidler kan omfatte kontanter, kontantekvivalenter og omsettelige verdipapirer samt produksjonsutstyr, produksjonsanlegg og lagringsanlegg.