Joint venture

Et joint venture (JV) er en forretningsordning der to eller flere parter er enige om å samle ressursene for å utføre en bestemt oppgave. Denne oppgaven kan være et nytt prosjekt eller annen forretningsaktivitet.