Jobless claims

Jobless claims, arbeidsledige i USA, er en statistikk som rapporteres ukentlig av US Department of Labor, som teller folk som arkiverer for å motta dagpenger. Det er to kategorier av arbeidsløse krav – innledende, som består av personer som arkiverer for første gang, og fortsetter, som består av arbeidsledige som har mottatt dagpenger en stund. Arbeidsløse påstander er en viktig ledende indikator på tilstanden til sysselsettingssituasjonen og økonomien.