JGB

Japansk statsobligasjon (JGB) er en obligasjon utstedt av regjeringen i Japan. Regjeringen betaler renter på obligasjonen frem til forfallsdatoen. På forfallstidspunktet returneres full pris på obligasjonen til obligasjonseieren. Japanske statsobligasjoner spiller en nøkkelrolle i det finansielle verdipapirmarkedet i Japan.