Islamske banker

Islamske banker, også referert til som islamsk finans eller shariah-kompatibel finans, refererer til finans- eller bankaktiviteter som følger shariah (islamsk lov). To grunnleggende prinsipper for islamsk bankvirksomhet er deling av fortjeneste og tap, og forbud mot å kreve inn og betale renter fra långivere og investorer.