iShares

En global leder innen børshandlede fond (ETFer), iShares har nesten $ 2 billioner investert i mer enn 800 forskjellige produkttilbud i et bredt spekter av aktivaklasser og investeringsstrategier. iShares er et datterselskap BlackRock, verdens største kapitalforvaltningsselskap, og BlackRock er ansvarlig for utstedelse og markedsføring av iShares-produkter.