ISDA

En ISDA-hovedavtale er standarddokumentet som regelmessig brukes ifm OTC-handel i derivater. Avtalen, som er publisert av International Swaps and Derivatives Association (ISDA), skisserer vilkårene som skal brukes på en derivattransaksjon mellom to parter, vanligvis en derivathandler og en motpart. Selve ISDA-hovedavtalen er standard, men den ledsages av en tilpasset tidsplan og noen ganger et vedlegg om kredittstøtte, som begge er signert av de to partene i en gitt transaksjon. Dette er en forening bestående av investeringsbanker som handler swapper og derivater i OTC (Over The Counter) markedet. Foreningen har blant annet som oppgave å standardisere derivatkontrakter slik at de kan handles mellom ulike motparter.