Investor

En investor er enhver person eller annen enhet (for eksempel et firma eller aksjefond) som forplikter kapital med forventning om å motta økonomisk avkastning. Investorer stoler på forskjellige finansielle instrumenter for å tjene en avkastning og oppnå viktige økonomiske mål som å bygge pensjonssparing, finansiere en høyskoleutdanning eller bare samle ekstra formue over tid. Normalt skiller man investorer og tradere med hvor lenge de holder på verdipapirer, men det finnes ingen fast regel for hva som er hva.