Investeringsbank

En investeringsbank er et finansselskap som fungerer som mellomledd i store og komplekse finansielle transaksjoner. En investeringsbank er vanligvis involvert når et oppstartsselskap forbereder seg på lanseringen av et børsintroduksjon (IPO) og når et selskap fusjonerer med en konkurrent. Det har også en rolle som megler eller finansiell rådgiver for store institusjonelle kunder som pensjonskasser.