Interbank-markedet

Interbankmarkedet er det globale nettverket som brukes av finansinstitusjoner for å handle valutaer seg imellom. Mens noe interbankhandel foregår av banker på vegne av store kunder, er mest interbankhandel proprietær, noe som betyr at det foregår på vegne av bankenes egne kontoer. Bankene bruker interbankmarkedet til å styre valutakurs- og renterisiko.