Intensjonsavtale

En intensjonsavtale (LOI) er et dokument som erklærer den ene partens foreløpige forpliktelse til å gjøre forretninger med en annen. Brevet beskriver de viktigste vilkårene for en potensiell avtale. Vanligvis brukt i store forretningstransaksjoner, er LOI-er like i innhold som termark. En stor forskjell mellom de to er imidlertid at LOI-er presenteres i bokstavformater, mens termark er av listikulær art.