Intelligent Trading

Norges første HFT. Intelligent Trading var generelt tidlig ute og var derfor i stand til å tjene stort i markedet for tyske rentefutures.