Institusjonell investor

En institusjonell investor er et selskap eller en organisasjon som investerer penger på vegne av andre mennesker. Verdipapirfond, pensjoner og forsikringsselskaper er eksempler. Institusjonelle investorer kjøper og selger ofte betydelige aksjeblokker, obligasjoner eller andre verdipapirer og anses av den grunn å være hvalene på Wall Street. Konsernet blir også sett på som mer sofistikert enn den gjennomsnittlige detaljinvestoren, og er i noen tilfeller underlagt mindre restriktive regler.