Insolvens

Insolvens er et begrep for når en person eller et selskap ikke lenger kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser overfor långivere etter hvert som gjeld forfaller. Før et insolvent selskap eller en person blir involvert i insolvensbehandlinger, vil de sannsynligvis være involvert i uformelle avtaler med kreditorer, for eksempel å etablere alternative betalingsordninger. Insolvens kan oppstå som følge av dårlig kontanthåndtering, reduksjon i kontantstrøm eller økning i utgifter.