Innsidehandel

Insiderhandel innebærer handel i aksjer i et børsnotert selskap av noen som har ikke-offentlig, vesentlig informasjon om den aksjen av en eller annen grunn. Insiderhandel kan være ulovlig eller lovlig, avhengig av når insider handler. Det er ulovlig når den materielle informasjonen fremdeles ikke er offentlig, og denne typen innsidehandel har harde konsekvenser.