Inflasjon

En sikring er en investering som er gjort med den hensikt å redusere risikoen for ugunstige prisbevegelser i en eiendel. Normalt består en hekk av å ta en motregningsposisjon i en relatert sikkerhet.