Indeksfond

Et passivt forvaltet fond, kalt indeksfond, har som mål å oppnå samme avkastning som indeks minus omkostninger. Sparer du i et såkalt skapindeksfond, betyr det at du betaler avgift som om det er aktivt. Sannheten er at fondet ikke har mulighet til å slå indeksen, fordi sammensetningen er for lik.