Indeks

En indeks er en metode for å spore ytelsen til en gruppe verdipapirer på en standardisert måte. Indekser måler vanligvis ytelsen til en kurv med verdipapirer som er ment å gjenskape et bestemt område av markedet. Disse kan være bredbaserte for å fange hele markedet, for eksempel Standard & Poor’s 500 (S&P 500) eller Dow Jones Industrial Average (DJIA), eller mer spesialiserte som indekser som sporer en bestemt bransje eller et bestemt segment.