In sample

Del av et datagrunnlag i en backtest som benyttes til å skreddersy en modell