Implisitt volatilitet

Implesitt volatilitet er en beregning som fanger markedets syn på sannsynligheten for endringer i en gitt verdipapirs pris. Investorer kan bruke den til å projisere fremtidige trekk og tilbud og etterspørsel, og ofte bruke den til prisopsjonskontrakter.