IMF

Det internasjonale pengefondet (IMF) er en internasjonal organisasjon som fremmer global økonomisk vekst og finansiell stabilitet, oppmuntrer til internasjonal handel og reduserer fattigdom. Kvoter fra medlemsland er en nøkkelbestemmende faktor for stemmerett i IMF-avgjørelser. Stemmene består av en stemme per 100 000 spesialtegningsrett (SDR) av kvote pluss grunnleggende stemmer. SDRS er en internasjonal type monetær reservevaluta opprettet av IMF som et supplement til eksisterende pengereserver i medlemsland.