ILS

Insurance Linked Securities (ILS) er verdipapirer som har basis i forsikringsavtaler. Eksempler på dette er katastrofeobligasjoner (Cat-bonds) og livsforsikringer (Life Settlements).