Iceberg ordre

Iceberg-ordrer er store enkeltordrer som er delt inn i mindre grenseordrer, vanligvis ved bruk av et automatisert program, for å skjule den faktiske ordremengden. Uttrykket “iceberg” kommer av det faktum at de synlige partiene bare er “toppen av isfjellet” gitt det større antallet begrensningsordrer som er klare til å bli plassert. De blir også noen ganger referert til som reserveordrer.